Altermind Begeleiding

Ambulante begeleiding van Altermind

Soms ontstaan er situaties in het leven waarbij je het even - of voor langere tijd - niet meer alleen kan. Misschien heb je moeite om het hoofd boven water te houden, lukt het niet om werk te vinden of komt er gewoon niets uit je handen. Dit kan komen door bijvoorbeeld persoonlijke beperkingen of psychische klachten. Altermind helpt graag en biedt ambulante begeleiding vanuit de Wmo en Wlz in Arnhem en omstreken aan uiteenlopende doelgroepen.

Bekijk wat Altermind voor jou kan doen.

Toelichting

Welke hulpvragen kunnen wij oppakken?

Altermind heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met diverse hulpvragen. Hieronder vind je enkele voorbeelden. Als jouw situatie hier niet tussen staat, neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken of wij kunnen helpen.

 

- Ontwikkelen van een goed dag- en nachtritme, voor meer grip op het dagelijks leven.

- Helpen bij het vinden van een dagbesteding, werk of vrijetijdsbesteding

- Samen werken aan het uitbreiden van een sociaal netwerk, om meer steun en betrokkenheid te ervaren in het leven

- Ondersteunen bij het oplossen van administratieve en financiële vragen

- Contact onderhouden met hulpverleners of behandelaars om ervoor te zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd

 

Onze begeleiding werkt niet volgens een standaard format, want elk mens is uniek en heeft andere behoeften. Samen met de hulpvrager kijken we naar de factoren die nodig zijn zodat jij krachtiger in het leven kan staan. We gaan altijd voor een plan op maat.

 

Nog geen Wmo of Wlz indicatie maar toch een hulpvraag? We hebben alle informatie voor de aanvraag van een indicatie verzameld.

Veelgestelde vragen

Ambulante begeleiding biedt ondersteuning aan mensen in hun dagelijks leven en kan helpen bij alle vragen die daarbij komen kijken. Altermind biedt ambulante begeleiding vanuit de Wmo en Wlz, dit is gecontracteerde zorg door de gemeente. Altermind kan persoonlijke en betrouwbare ondersteuning bieden op alle levensgebieden. Wij pakken samen jouw hulpvragen op.

De begeleiding van Altermind wordt, als je daar recht op hebt, betaald door jouw gemeente of het Zorgkantoor. Je betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van die eigen bijdrage kun je berekenen op  https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Wij hebben zorgvuldig overwogen hoe we een hoog niveau van zorg en service aan al onze cliënten kunnen blijven waarborgen. Om deze reden hebben we besloten om geen zorg te kunnen bieden aan individuen die zich herhaaldelijk niet aan afspraken houden of niet komen opdagen. Het nakomen van afspraken en een actieve betrokkenheid van de cliënt zijn namelijk cruciale aspecten van ons zorgproces.

Het handhaven van een solide en betrouwbare zorgomgeving stelt ons in staat om de beste zorgervaring te garanderen voor al onze cliënten.Als je ambulante begeleiding wilt aanvragen, zijn er verschillende stappen die je moet volgen. Hieronder staan de algemene stappen beschreven, maar het kan per regio en situatie verschillen:

 1. Neem contact op met de gemeente waar je woont en vraag naar de afdeling Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of het sociaal wijkteam. Hier kun je aangeven dat je behoefte hebt aan ambulante begeleiding.

 2. De gemeente zal vervolgens een gesprek met je inplannen om je situatie te bespreken.  Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke ondersteuning het beste bij jou past en hoeveel uren je hiervoor kunt krijgen.

 3. Als blijkt dat ambulante begeleiding geschikt is voor jouw situatie, zal de gemeente dit opnemen in een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat de doelen van de begeleiding zijn en hoe deze begeleiding eruit zal zien.

 4. De gemeente zal vervolgens een zorgaanbieder benaderen om de begeleiding te bieden. Het kan zijn dat de gemeente al afspraken heeft met een bepaalde zorgaanbieder, maar je kunt ook zelf een zorgaanbieder aandragen.

 5. Na het selecteren van de zorgaanbieder, zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierbij kun je aangeven wat jouw verwachtingen zijn en de zorgaanbieder kan uitleggen hoe de begeleiding eruit zal zien.

 6. Als je akkoord gaat met de zorgaanbieder en het plan van aanpak, kan de ambulante begeleiding van start gaan.

Het kan zijn dat er aanvullende stappen zijn of dat er afwijkingen zijn in dit proces afhankelijk van de regio en situatie. 

Mocht je er niet uitkomen, kan je altijd contact met ons opnemen.

Als je ambulante begeleiding wilt aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), kun je contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je in aanmerking komt voor Wlz-zorg en welke zorgbehoefte je hebt. Dit doen ze aan de hand van een zogenaamd indicatiegesprek waarin wordt gekeken naar je persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Als uit de indicatiestelling blijkt dat je in aanmerking komt voor ambulante begeleiding, dan wordt deze zorg in overleg met jou en de zorgaanbieder geregeld.

Hulp nodig bij de aanvraag? Neem gerust contact met ons op.

Gemeente Arnhem 0800-1809 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Gemeente Duiven (0316) 279 111 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur)

Gemeente Renkum (026) 33 48 111 op (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur)

Gemeente Rheden (026) 49 76 911 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur)

Gemeente Westevoort (026) 317 99 11 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur)

Neem contact met ons op voor de actuele wachttijden.

Telefonisch: 085 080 5077
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur

E-mail: info@altermind.nl
Neem gerust contact met ons op per mail!

Samen met de intaker van Altermind en de indicatiesteller (van de gemeente of het CIZ) wordt bepaald hoeveel uren per week jij ondersteuning nodig hebt en met welke doelen we aan de slag gaan. Vervolgens maak je vaste afspraken met je begeleider(s) en gaan jullie aan de slag met het maken van een plan. 

Als jij begeleiding aanvraagt bij jouw gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg, wordt onderzocht of jij recht hebt op deze begeleiding en in welke mate. Op het besluit dat zij nemen, kun jij in bezwaar gaan. Je kunt daarbij ondersteuning vragen van een zogeheten cliëntondersteuner. 

Meer informatie over in bezwaar gaan bij het Zorgkantoor vind je hier.

Meer informatie over in bezwaar gaan bij de gemeente vind je hier.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de privacy van onze cliënten. Deze privacyregeling beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het verlenen van onze diensten. We streven ernaar te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 1. Verzameling van persoonlijke informatie: We verzamelen persoonlijke informatie van op een rechtmatige en eerlijke manier. Deze informatie kan onder meer naam, contactgegevens, medische geschiedenis, individuele zorgplannen en andere relevante gegevens omvatten. We verzamelen deze gegevens rechtstreeks of via doorverwijzing van andere zorgverleners.

 2. Gebruik van persoonlijke informatie: We gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie uitsluitend voor het verlenen van ambulante begeleidingsdiensten en het beheren van de begeleidingsrelatie. Dit omvat onder meer het bieden van persoonlijke begeleiding, het vaststellen van individuele doelen en het monitoren van de voortgang. We kunnen de informatie ook gebruiken voor administratieve doeleinden, zoals facturering en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 3. Openbaarmaking van persoonlijke informatie: We delen persoonlijke informatie alleen met derden wanneer dit nodig is voor het verlenen van ambulante begeleidingsdiensten en wanneer dit wettelijk vereist is. Dit kan onder meer het delen van informatie omvatten met andere zorgverleners, zorgcoördinatoren, zorgverzekeraars of andere professionals die betrokken zijn bij het zorgproces. We zorgen ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen wanneer deze worden gedeeld met derden.

 4. Gegevensbeveiliging: We nemen technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We zorgen ervoor dat onze medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke informatie vertrouwelijkheid betrachten en dat ze op de hoogte zijn van de juiste procedures voor gegevensbescherming.

 5. Bewaartermijn van persoonlijke informatie: We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we ervoor zorgen dat de gegevens veilig en vertrouwelijk worden vernietigd.