Alle handelen vanuit Altermind wordt gebaseerd op de gestelde missie en visie, welke de organisatie bestaansrecht geeft. Op basis van de missie en visie worden jaarlijks speerpunten vastgesteld in samenspraak met medewerkers, cliënten en andere stakeholders.

Missie
Altermind biedt begeleiding en zorg aan mensen met psychische- of psychosociale uitdagingen. Dit doen wij in de vorm van ambulante begeleiding, begeleiding bij participatie of activerend werk. Door mensen vanaf dag één de tools te geven om zelf regie over hun leven terug te nemen, zijn (relatief) kortdurende trajecten ons focuspunt. Wij maken hierbij gebruik van de nieuwste methodieken en inzichten en streven ernaar ook alternatieve werkwijzen ruimte te geven in onze begeleiding. Sport is hierbij een belangrijk creatief middel om het behalen van doelen te bevorderen. Altermind werkt niet protocollair, maar vormen samen met verwijzers en mensen met een hulpvraag maatwerktrajecten.

Visie
Gelukkig zijn is het hoogste streven binnen Altermind. Door cliënten op een gelijkwaardige manier te benaderen en ruimte te bieden voor een alternatieve kijk op het leven, streven we naar authentieke keuzes van de cliënt zelf. Persoonlijke – eerder dan maatschappelijke – doelen staan hierbij voorop. Wij zijn overtuigd van de noodzaak intrinsieke motivatie te volgen voor het creëren van een stevig fundament bij uit- of doorstroom.