Altermind Begeleiding

Wij hebben een visie...

Ieder mens kan op een punt in het leven komen waarin ondersteuning nodig is. De juiste begeleiding kan op dat moment het verschil maken. Altermind streeft ernaar deze rol te vervullen, zodat ieder mens mee kan blijven doen en een gelukkig leven kan leiden.

En een missie...

Altermind is een jong bedrijf dat begeleiding en zorg biedt aan mensen met psychische- of psychosociale uitdagingen. Dit doen wij in de vorm van:

● ambulante begeleiding

● activerend werk

● begeleiding bij participatie

● dagbesteding

Altermind is een kleine en ‘platte’ organisatie die in iedere situatie zoekt naar creatieve en passende oplossingen. 

Zorgzaamheid naar medewerkers

Altermind is niet alleen zorgzaam voor haar cliënten, maar ook voor haar medewerkers. De kleinschaligheid van Altermind heeft als voordeel dat er tussen de collega’s korte lijntjes zijn en veel persoonlijk contact plaats kan vinden. Wij willen dat medewerkers zich gehoord en gesteund voelen, personen zijn en niet een nummertje. Je kunt er immers pas voor een ander zijn als je zelf ook gezond bent.  

Samenwerking betrokkenen

Altermind vormt samen met verwijzers, betrokkenen en mensen met een hulpvraag maatwerktrajecten. Samen ontdekken waar de potentie ligt en deze volledig benutten. In samenwerking ligt de kern van goede zorg.

Evalueren

We vinden het van belang dat we onze missie niet alleen onderschrijven, maar ook toetsbaar te maken. Evaluatie van – en onderzoek naar – onze diensten vormen voor ons dan ook de leidraad voor verdere ontwikkeling van Altermind. Onze methode hiervoor is vastgelegd in het Kwaliteits-handboek.

Eigen regie op zorg

Wij hechten er waarde aan om ondersteunend te zijn aan het proces van mensen. We werken graag vraaggericht, maar staan ook naast onze klanten bij het formuleren van deze vragen. De eigen wensen en richting zijn hierin leidend. 

Samen werken we voor jou!

Onze samenwerkingspartners

Hieronder vind je de organisaties/gemeenten waarmee wij contracten hebben.