Een aantal zaken staat bij Altermind voorop. Dit noemen we kernwaarden. Deze kernwaarden geven medewerkers richting in het vormgeven van hun werk en bieden anderen de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de wijze waarop wij werken.

Aandachtig
Iedereen heeft een verhaal. Het oprecht luisteren naar – en serieus nemen – van dit verhaal is van belang voor een eerlijke samenwerking tussen cliënt en hulpverlening. Creatief & vooruitstrevend: Het niet volgen van gebaande paden, maar juist het steeds op zoek zijn naar nieuwe manieren van werken levert op dat Altermind kan pionieren in haar werkveld.

Maatwerk
Altermind werkt niet protocollair, maar vormt samen met hulpvragers en ketenpartners passende trajecten. Wij hechten hier waarde aan omdat ieder mens anders is en een andere aanpak behoeft.

Krachtig

Creatief & vooruitstrevend
Het niet volgen van gebaande paden, maar juist het steeds op zoek zijn naar nieuwe manieren van werken levert op dat Altermind kan pionieren in haar werkveld.

Gelijkwaardig
Altermind is nooit een autoriteit ten opzichte van haar cliënten of andere stakeholders. Wij beschikken slechts over methodieken om bewustwording te creëren met betrekking tot het streven naar een gelukkig leven. De deskundigheid van cliënten is hierin essentieel en zal altijd voorop gezet worden.

Effectief
Resultaten behalen in de sector waarin Altermind werkt, is voor iedere partij van belang. Wij zoeken dan ook altijd naar de meest efficiënte manier van werken.