Trajecten
In je leven zijn er soms momenten dat je hulp van iemand kunt gebruiken. Dat is niet altijd fijn, soms wel noodzakelijk.
Trajecten bij Altermind kunnen gebaseerd zijn op de Participatiewet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Deze trajecten zijn in de kern hetzelfde; jij wordt ondersteund om jouw drijfveren te ontdekken en deze aan te grijpen om stappen je maken in je leven.
Toch onderscheiden deze trajecten zich op sommige punten van elkaar.

Participatiewet
Het is mogelijk dat jij een uitkering hebt vanuit jouw gemeente of het UWV. Als dit het geval is, kan er de mogelijkheid zijn om een jobcoach te krijgen.
Dit kan op het moment dat jij moeite hebt om werk te vinden, dit te behouden of jouw leven rondom werk op een goede manier vorm te geven.
Altermind helpt jou om te ontdekken op welke wijze jij het meest gelukkig bent met jouw werk en jouw leven in het algemeen.
Participeren, dus meedoen aan de maatschappij, is voor de Participatiwet het belangrijkste doel.

Wil je meer weten over begeleiding op basis van de Participatiewet?
Neem dan gerust even contact met ons op.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ontstaan ten behoeve van mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in hun leven.
Begeleiding vanuit de Wmo kan ingezet worden als je vragen/uitdagingen hebt op één van de verschillende levensgebieden.
Kun jij tijdelijk ondersteuning gebruiken bij één van onderstaande levensgebieden? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 1. Zingeving
 2. Psychische gezondheid
 3. Wonen en vrijetijdsbesteding
 4. Veiligheid
 5. Werk en dagbesteding
 6. Sociale contacten
 7. Familie, vrienden, belangrijke naasten
 8. Seksualiteit, intimiteit
 9. Financiën, rechtszekerheid
 10. Lichamelijk welzijn, gezondheid
 11. Regie, eigen kracht, zelfontplooiing, zelfhulp, perspectief